SEO

SEO – Search Engine Optimization – innefattar allt det arbete som ligger bakom första sajts, och framförallt topplaceringar, på sökmotorer som Google, Bing, Yahoo, Duck a Go Go och många andra. Faktum är att det finns hundratusental olika sökmotorer i cyberspace. Google är den mest framgångsrika och det är därför den nämns alltid när det är frågan om sökmotorer. Google dominerar marknaden. Men, Google är långt ifrån den enda anledningen till att man arbetar med en webbsida så att den når toppranking, det arbetet görs för alla sökmotorer. Faktum är att vissa företagare till och med övergett Google eftersom de inte vill gynna den dominans som Google har. Den här dominansen har bland annat resulterat i att man börjat censurera sökmotorerna i till exempel Kina och Turkiet, deras regeringar har krävs censur för sina medborgare och Google har genomdrivit censuren. Det är lite, eller inte så lite heller, storebror ser dig, över detta förfarande och det är inte utan att man blir påmind om George Orwell “1984”.

Det är även så när det gäller Google att de kan avlägsna ett företag som de anser ha misskött sig av någon anledning. Har man då förlitat sig och byggt mycket av sitt företagande på Googles sökmotor så har en sådan här förödande inverkan på företagandet. Man ska alltså inte obstrusera enbart på Google när man pratar ranking och topplacering, hellre försöka undvika att bli beroende av detta företag. Man bör heller inte bli ensidigt beroende av ett fåtal kanaler när det gäller sociala media, som till exempel Facebook. Censurerings-boomen som pågått under den senaste tiden där profiler blir blockerade och avstängda under perioder visar att man som företagare inte ska utsätta sig för risken att bli styrd av ett annat företag. Jobba med SEO på ett sätt som håller ditt företagande fritt och oberoende på nätet!